Rijbewijs

Het rijbewijs vraagt u persoonlijk aan bij de balie van het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Als u in Nederland de weg op wilt met een motorvoertuig, moet u een geldig rijbewijs hebben.

Als u in Nederland de weg op wilt met een motorvoertuig, moet u een geldig rijbewijs hebben. Een buitenlands rijbewijs is niet altijd geldig in Nederland. Kijk hiervoor bij Buitenlands rijbewijs omzetten.

Wilt u weten of u uw Nederlandse rijbewijs in het buitenland kunt gebruiken of daar moet omwisselen, dan adviseren we u om contact op te nemen met de autoriteiten van het land waar u woont of naar toe gaat.

Rijden zonder geldig rijbewijs is strafbaar en u bent bij de meeste verzekeringsmaatschappijen ook niet meer verzekerd voor schade. In sommige gevallen kunt u uw rijbewijs ook als identiteitsbewijs gebruiken.

Uw aanvraag rijbewijs kan betrekking hebben op:

 1. Eerste rijbewijs: U bent voor de eerste keer geslaagd voor een rij-examen. Zie ook Bromfietsrijbewijs en Tractorrijbewijs.
 2. Vernieuwing rijbewijs: Als de geldigheidsduur verstreken is of uw rijbewijs beschadigd is moet u het vernieuwen.
 3. Categorie-uitbreiding: Als u geslaagd bent voor een aanvullende rijbevoegdheid moet u een nieuw rijbewijs aanvragen en wordt de nieuwe categorie bijgeschreven.
 4. Vervanging met inperking: Dit betekent dat de rijbevoegdheid voor een bepaalde categorie niet meer geldig is. Er moet dan een nieuw rijbewijs aangevraagd worden.
 5. Vermissing rijbewijs
 6. Omwisselen buitenlands rijbewijs
 7. Omwisselen militair rijbewijs.

Rijgeschiktheid

Voordat u rijexamen doet wordt beoordeeld of u rijgeschikt bent.
In de volgende gevallen moet dit ook gebeuren als u uw rijbewijs moet vernieuwen:

 • het gaat om een rijbewijs voor een vrachtauto of een bus
 • het rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag
 • er gezondheidsproblemen zijn.

Zie Gezondheidsverklaring.

Geldigheid

Hoe lang het rijbewijs geldig is, hangt af van de rijbewijscategorie, uw leeftijd en uw gezondheidssituatie.

 •  Een rijbewijs in de categorie A en B is standaard tien jaar geldig. Bent u tussen de 65 tot 70 jaar dan is uw rijbewijs geldig tot uw 75e. Bent u ouder dan 70 jaar dan is uw rijbewijs maximaal vijf jaar geldig.
 •  Rijbewijzen in de categorie C en D die afgegeven zijn voor 19 januari 2013 zijn nog tien jaar geldig. Nieuwe rijbewijzen in deze categorie die zijn afgegeven na 19 januari 2013 zijn nog maar vijf jaar geldig. Om beroepschauffeurs te worden of te blijven is een zogenaamde code 95 op het rijbewijsexterne-link-icoon nodig.
 • Om medische redenen kan een rijbewijs korter geldig zijn.

Ruim van te voren, voordat uw rijbewijs verloopt, krijgt u een herinneringsbrief van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) zodat u het op tijd kunt verlengen.

Jonger dan 18

Als je een autorijbewijs wilt aanvragen moet eerst je begeleiderspas aangevraagd zijn via de website van 2todriveexterne-link-icoon. Daarna kun je bij de gemeente je rijbewijs aanvragen. Verder is de aanvraagprocedure hetzelfde.

Bromfietsrijbewijs

Om te mogen rijden op een bromfiets, snorfiets, brommobiel of spartamet heeft u een bromfietsrijbewijs nodig.

Vanaf oktober 2006 is de vrijstelling vervallen voor mensen die geboren zijn vóór 1 juni 1980 voor het bromfiets theorie-examen. Zij zullen, net als iedereen, het theorie- en praktijkexamen voor het bromfietsrijbewijs met succes moeten afleggen.

Vanaf de leeftijd van 15,5 jaar is het mogelijk om het theorie-examen bromfietsrijbewijs af te leggen. De leeftijd voor het praktijkexamen is 16 jaar. Voor het bromfietsrijbewijs hebt u geen Verklaring van (medische) geschiktheid van het CBR nodig.

Tractorrijbewijs (T-rijbewijs)

Sinds 1 juli 2015 is het tractorrijbewijs (T-rijbewijs) ingevoerd

De belangrijkste reden hiervoor is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Er gebeuren relatief veel ongelukken met Landbouw- of bosbouwtrekkers (LBT’s) en Motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en).

Met het T-rijbewijs mag u (vanaf 16 jaar) een LBT en een MMBS met aanhangwagen besturen op de openbare weg.

Het T-rijbewijs geldt in principe voor alle LBT’s en MMBS’en. Er zijn twee uitzonderingen:

 • LBT’s en MMBS’en die, inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant, niet breder zijn dan 1,3 m en die worden gebruikt voor o.a. maaien, onkruid bestrijden, vegen enz. Deze voertuigen mogen niet zijn voorzien van de mogelijkheid om een aanhangwagen of getrokken verwisselbare machine te trekken.

 • Voor heftrucks, die niet breder zijn dan 1,3 m, zonder aanhangwagen of verwisselbare getrokken machine, en die worden gebruikt voor het laden en lossen in de directe omgeving van een fabriekshal of magazijn is geen T-rijbewijs nodig. De scholing voor bestuurders van heftrucks die nu al verplicht is blijft gewoon bestaan.

Hebt u een geldig autorijbewijs met afgiftedatum van voor 1 juli 2015 en bent u minimaal 18 jaar? Dan krijgt u tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2025 het T-rijbewijs automatisch bijgeschreven bij de eerstvolgende vernieuwing van het rijbewijs. Het eerder omwisselen is alleen noodzakelijk als men in het buitenland op een tractor wil rijden.

Militair rijbewijs omwisselen

Een Nederlands militair rijbewijs is bedoeld als bewijs van rijvaardigheid binnen de militaire organisatie. Buiten deze organisatie is dit rijbewijs niet geldig.
Bij de gemeente kunt u uw militair rijbewijs omwisselen voor een normaal rijbewijs, nadat de rijvaardigheid en rijgeschiktheid bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zijn geregistreerd.

Meenemen

 • een geldig legitimatiebewijs
 • een goed gelijkende pasfoto, niet ouder dan 6 maanden, die aan alle pasfoto-eisenexterne-link-icoon voldoet
 • uw huidige rijbewijs als het gaat om een vernieuwing, een bijschrijving van een categorie of een omwisseling
 • een geldige verblijfsvergunning (indien van toepassing)

Voorwaarden

 • u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente
 • u vraagt het rijbewijs zelf aan
 • u moet minstens 185 dagen in Nederland ingeschreven staan
 • er mag geen sprake zijn van ontzegging of ongeldigverklaring van een rijbewijs
 • er is bij het CBR een verklaring van geschiktheid geregistreerd van minder dan 1 jaar oud (indien van toepassing)

Legeskosten

ProductKosten
Rijbewijs aanvragen€ 51,10
Rijbewijs aanvragen spoedprocedure€ 87,80

U betaalt de kosten direct bij de aanvraag. Denkt u eraan dat we geen briefgeld van € 200,- in ontvangst nemen. Dit is vanwege veiligheidsoverwegingen.

Hoe lang duurt het?

U kunt uw rijbewijs na vijf werkdagen afhalen. Hiervoor moet u een ophalen afspraakexterne-link-icoon maken. Dit kan online of telefonisch via telefoonnummer 0492-378 500. Kiest u voor een spoedprocedure en hebt u de aanvraag vóór 14.00 uur gedaan? Dan kunt u uw rijbewijs de volgende werkdag afhalen.

Binnen drie maanden ophalen

U hebt drie maanden de tijd om uw rijbewijs op te halen. Maak hiervoor een ophalen afspraak. Daarna is het officieel ongeldig en wordt het vernietigd. U moet dan een nieuwe aanvraag doen.

Rijbewijs verloren of gestolen? Meld dit 24/7 online

Vanaf 1 juli 2021 is het mogelijk om zelf, 24 uur per dag, een verlies of diefstal melding te registreren van een Nederlands rijbewijs. De melding wordt online gedaan via de website van het RDWexterne-link-icoon. Hierdoor is het rijbewijs direct ongeldig. Nadat de melding is geregistreerd, stuurt het RDW een schriftelijke bevestiging. Voor het online melden van verlies, diefstal of misbruik van het rijbewijs heeft u een DigiD nodig.

Als u uw rijbewijs kwijt bent doet u geen aangifte meer bij de politie, maar bij de gemeente

Aan de balie vult u een formulier in. U kunt dan meteen een nieuw rijbewijs aanvragen. Hebt u het vermoeden dat uw rijbewijs gestolen is, dan is het van belang hiervan aangifte te doen bij de politie.

Rijbewijs kwijt in buitenland

Als u uw rijbewijs kwijtraakt in het buitenland, moet u aangifte van vermissing doen bij de plaatselijke politie. U krijgt een aangiftebewijs mee. Met dit aangiftebewijs kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen als u weer terug bent in Nederland. U kunt in het buitenland geen nieuw rijbewijs aanvragen.

Let op: tot u een nieuw rijbewijs hebt, mag u geen voertuig besturen. U krijgt geen tijdelijk document.