Vergunningen inwoners

Evenementen, vergunning

Op basis van Artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden om zonder of in afwijking van een (evenementen)vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

Lees meer

Groene Kaart

Waardevolle bomen en bijzondere houtopstanden zijn een kostbaar bezit. Ze zijn speciaal door hun hoge leeftijd, schoonheid of zeldzaamheid. Ze staan vaak op bijzondere plekken en zijn beeldbepalend in hun omgeving. Om deze houtopstanden te beschermen en te behouden heeft de gemeente Gemert-Bakel een Groene Kaart.

Lees meer

Horeca, tijdelijke drank- en horecavergunning

Als u bij een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard, bijvoorbeeld een evenement, alcoholische dranken wilt schenken, dan heeft u een tijdelijke drank- en horecavergunning (ofwel ontheffing) nodig. Deze wordt verleend in combinatie met een evenementenvergunning. De tijdelijke drank- en horecavergunning kan voor maximaal twaalf dagen worden verleend.

Voor het aanvragen van een tijdelijke drank- en horecavergunning heeft de gemeente de volgende documenten van u nodig:

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier (bij een evenementenaanvraag ontvangt u dit van de gemeente).
  • Verklaring(en) sociale hygiëne van de personen die op de aanvraag staan vermeld als leidinggevende.
  • Kopie van identiteitsbewijs van perso(o)n(en) die niet in deze gemeente wonen maar wel op de aanvraag staan vermeld.

Doorlooptijd en kosten
U ontvangt binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag. Voor de kosten verwijzen wij u naar de  actuele legesverordening

Lees meer