Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen Gemert-Bakel of komt u hier wonen? Geef dan online uw verhuizing door. Doe dit maximaal vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen na uw verhuizing.

Verhuizing doorgeven

Dat kan:

Hoe lang duurt het?

De gemeente verwerkt uw gegevens binnen maximaal 10 werkdagen. U krijgt hier een bericht over.

Voorwaarden

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

  • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven

Verhuizing vanuit het buitenland of naar andere gemeente

Meenemen/opsturen

Bij persoonlijke melding aan de balie

Bij schriftelijke melding

Bij onderhuur of inwoning en bij samenwonen: