living-household iconWateroverlast

Soms valt er in korte tijd heel veel regen. De riolering maar ook sloten en vijvers, zijn niet altijd in staat om deze hevige neerslag goed te verwerken. De gemeente Gemert-Bakel en waterschap Aa en Maas zetten zich in om wateroverlast te beperken, maar ook u kunt een bijdrage leveren.

Klimaatverandering

Door de klimaatverandering neemt onder andere de kans op extreme regenbuien toe. Het water zal dan vaker op straat blijven staan. Daar moeten we mee om leren gaan. Vergelijk het met andere extreme weersomstandigheden zoals sneeuw, gladheid en storm. Water op straat vinden we acceptabel, zolang wij samen met u maar kunnen voorkomen dat regenwater in uw woning terecht komt.

Wat doet de gemeente om wateroverlast te voorkomen?

De gemeente probeert te bepalen waar maatregelen nodig zijn om in de toekomst wateroverlast te voorkomen. Als we het riool vervangen, leggen we vaak een extra regenwaterleiding. Ook als we een straat opnieuw inrichten, proberen we deze – waar mogelijk – schuin te laten aflopen. Zo stroomt het water de goede richting uit.

Aanpak knelpunten

Bij wateroverlast kijken we graag samen met u naar een oplossing. De ene keer adviseren we bewoners om zelf maatregelen te treffen. De andere keer liggen de mogelijkheden voor aanpassing bij ons. Afhankelijk van het soort maatregelen, kan dit enige tijd duren. Bijvoorbeeld als we een straat of wijk opnieuw gaan inrichten.

Tegel eruit, gras erin!

Als inwoner kunt u zelf ook wat doen om regenwateroverlast te beperken. Door te kiezen voor (kunst)gras of planten maakt u ruimte voor regenwater in uw tuin en kan regenwater beter in de bodem infiltreren. Ook kunt u regenwater hergebruiken door bijvoorbeeld de regenpijp van het dak te koppelen aan een regenton. In tijden van droogte kunt u het regenwater gebruiken om de planten water mee te geven.

Wateroverlast melden?

Om een goed inzicht te krijgen waar zich de problemen voor doen, hoort de gemeente graag wanneer u wateroverlast heeft. Heeft u wateroverlast? Vul dan de enquête wateroverlast in. Hierin kunt u duidelijk aangeven waar het probleem zit, zodat wij een goed beeld krijgen van de overlast in onze gemeente en passende maatregelen kunnen treffen.