Macropedius

Nieuwbouw Commanderij College Macropedius

In februari 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met de locatiekeuze Sportpark Molenbroek voor de nieuwbouw van het Commanderij College en de verdere uitwerking daarvan.

De gemeente Gemert-Bakel draagt met de nieuwbouw van het voortgezet onderwijs zowel bij aan de regionale schaalsprong als ook aan het vergroten van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente. Daarbij staat zij voor het behoud van toekomstbestendig voortgezet onderwijs in onze gemeente.

Stand van zaken

In februari 2024 koos de gemeenteraad voor nieuwbouw van het Commanderij College Macropedius op sportpark Molenbroek en de verdere uitwerking daarvan. De afspraak met de gemeenteraad is, dat er in de eerste fase van het proces twee go/no-go-momenten zijn. Het eerste go/no- go-moment gaat over de verkeerskundige situatie en de openbare ruimte op locatie sportpark Molenbroek. Het tweede go/no-go-moment hangt samen met de verplaatsing van de 3-ster. Dat wil dus zeggen dat op dit moment een andere locatie niet wordt onderzocht.

Daarnaast praat het college één keer per kwartaal de gemeenteraad bij over de stand van zaken. Dit gebeurt tijdens de reguliere commissievergadering Sociaal Domein, Sport en Onderwijs. De laatste keer vond dit plaats tijdens de commissievergadering van 20 juni 2024.  Lees hier de laatste [linkje toevoegen] update die ook met de gemeenteraad is gedeeld. 

Vervolgstappen verkeerssituatie

In maart zijn er verkeerstellingen gedaan op de huidige locatie van het Macropedius en de toekomstige locatie. Die tellingen worden meegenomen in de uitwerking van de verkeerskundige situatie. Voor de uitwerking van de verkeerskundige situatie rondom het sportpark wordt op dit moment een verkeerskundig adviesbureau gezocht. De gemeente selecteert een verkeerskundig adviesbureau om samen met omwonenden en belanghebbenden te komen tot een oplossing met een zo groot mogelijk draagvlak. Na de zomervakantie gaat dat bureau samen met omwonenden en belanghebbenden aan de slag om mogelijke oplossingen voor de verkeerskundige situatie te schetsen. Daar krijgen omwonenden en belanghebbenden een uitnodiging voor.

Updates

In april heeft de gemeente de hoofdstructuur voor het project vormgegeven en een planning gemaakt. Deze hoofdstructuur is gepresenteerd aan de gemeenteraad. In mei is gestart met het opstellen van de projectopdrachten, de kaders voor participatie en is de eerste opzet voor het communicatieplan opgesteld.

Op 1 februari 2024 heeft de gemeenteraad het raadsbesluit genomen om van de locatie Sportpark Molenbroek aan te wijzen als voorkeurslocatie voor het nieuwe Commanderij College Macropedius. Hier zijn een tweetal voorwaarden aan verbonden. Deze twee voorwaarden zijn het verplaatsen van de verenigingen in de 3-ster en het passend maken van de omgeving voor de komst van de school. 

Op 26 februari 2024 heeft er een omwonendenavond plaatsgevonden. Tijdens deze avond is er een eerste inventarisatie gemaakt van waar de omwonenden van het Sportpark en de Lodderdijk tegen aan lopen met betrekking tot de huidige verkeerssituatie. Ook is er opgehaald wat zij verwachten wat de problematiek gaat worden met de komst van de school.

In maart zijn er verkeerstellingen gedaan op de huidige locatie van het Macropedius en de toekomstige locatie. 

Planning

Zodra er bijeenkomsten gepland zijn kunt u die hier op de website terugvinden. 

Blijf op de hoogte

Naast dat wij u informeren over de stand van zaken via deze projectenpagina, kunt u zich ook inschrijven voor een digitale nieuwsbrief. De eerste digitale nieuwsbrief verschijnt in Q4 2024.

Uw e-mailadres is verplicht om in te vullen.
Uw naam en achternaam hoeft u niet in te vullen.

Contact

Heeft u opmerkingen of vragen? Mail dan naar gemeente@gemert-bakel.nl.