Klimaatverandering

Ons klimaat verandert: langer periodes zonder neerslag, steeds meer hevige regenbuien, hevigere stormen - ook in de zomer en meer dagen met tropische temperaturen. We willen Gemert-Bakel weerbaar maken tegen het veranderende klimaat, oftewel klimaatbestendig. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van meer groen, extra ruimte voor water en aan het opslaan van regenwater, zodat het beschikbaar is tijdens periodes van droogte. Het is onmogelijk om zwaar noodweer, zoals in mei 2019, te voorkomen. Toch is het belangrijk dat iedereen meedoet. Samen kunnen we de gevolgen van de klimaatverandering zo veel als mogelijk beperken. Zo maken we samen Gemert-Bakel onweerstaanbaar.

Wat kun jij doen?

Je tuin klimaatbestendig inrichten

 • Haal de tegels eruit, leg groen erin!
 • Leg je toch enkele tegels neer, kies dan voor tegels die water doorlaten
 • Plant meer bloemen, struiken en bomen en verbouw groenten en fruit
 • Zet een groene erfafscheiding
 • Kies voor een glooiende, in plaats van een vlakke tuin
 • Creëer schaduw met een parasol of zonnedoek
 • Koppel regenwater van het riool af en vang het op in een regenton aan de regenpijp
 • Leg een vijver aan

Je woning klimaatbestendig maken

 • Kies voor een groene gevel of een groen dak
 • Zorg voor schaduw op de gevel en ramen
 • Verbreed de dakgoot en houd deze schoon
 • Bouw je een huis, zorg dan dat de woning hoger ligt dan de tuin
 • Zorg voor meer isolatie in de woning

Stimuleringsregelingen

De gemeente heeft een stimuleringsregeling voor het afkoppelen van regenwater en het aanleggen van een groen dak. Mogelijk kun je hiervan gebruik maken.

Kom je in aanmerking voor een van deze stimuleringsbijdragen? Dan voldoe je in bijna alle gevallen ook aan de subsidievoorwaarden van het waterschap. Kijk voor meer informatie over subsidie klimaatbestendige maatregelen op de website van het Waterschap Aa en Maasexterne-link-icoon.

Wat doen we samen?

Klimaatdialogen

De weg naar een klimaatbestendig Gemert-Bakel moeten we samen inslaan. Daarom gaan we in gesprek en organiseren we in het najaar van 2020 klimaatdialogen met bedrijven, inwoners, maatschappelijke en gezondheidsorganisaties. Tijdens deze dialogen bespreken we de uitkomsten van de stresstest en de gevolgen van extreem weer. Daarnaast denken we na over maatregelen om de kwetsbaarheden te verkleinen. De informatie en ideeën die we ophalen tijdens de klimaatdialogen, werken we uit in actiepunten voor een uitvoeringsplan. Ook andere gemeenten, zoals onze buurgemeenten in de Peel, maken zo’n lokale uitvoeringsagenda. Op basis daarvan stelt de provincie Noord-Brabant een regionale uitvoeringsagenda op (zie hieronder).

Wat doet de gemeente?

Klimaatstresstesten

Vanuit het Rijk zijn gemeenten verplicht om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Landelijk is daarom afgesproken dat alle gemeenten, waterschappen en provincies in hun gebied zogenoemde stresstesten uitvoeren. In een stresstest wordt de ‘stress’ van extreem weer nagebootst met behulp van rekenmodellen, satellietbeelden en andere gegevens. In 2019 is voor Gemert-Bakel in samenwerking met de Peelgemeenten onderzocht welke zwakke plekken in onze gemeente een rol spelen bij het ontstaan van hittestress, droogte, wateroverlast en overstroming.

Dankzij de stresstest weten we welke gevolgen van extreem weer we kunnen verwachten in Gemert-Bakel. Zo zal water op straat vaker voor komen. Enerzijds omdat er meer water in een kortere periode valt, anderzijds omdat we in Gemert-Bakel veel verharding hebben. Ook kan in sommige situaties het water binnen lopen in huizen. De beken in Gemert-Bakel kunnen buiten hun oevers treden maar door langere periode van droogt ook vaker droog komen te staan.

Als het gaat om hitte gaan we van 7 (nu in 2019) naar meer dan 18 dagen waarbij de temperatuur oploopt tot meer dan 30ºC. Ook het aantal tropische nachten boven de 20ºC, stijgt. De hitte zorgt in het centrum én op alle bedrijventerreinen in Gemert-Bakel voor hittestress. De extreme hitte en langere periodes zonder neerslag heeft ook droogte als gevolg. In stedelijk gebied hebben vooral bomen in verharding hier last van en zullen kleine waterpartijen steeds vaker droogvallen; in het buitengebied hebben onze (agrarische) ondernemers hier last van omdat dit kan leiden tot gewasderving.

Regionale uitvoeringsagenda

Om een beeld te geven van de soort projecten die de Peelgemeenten (Helmond, Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Someren), waterschap Aa en Maas en drinkwaterbedrijf Brabant Water uitvoeren, is een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2021-2027externe-link-icoon opgesteld. Hierin staat een selectie van een veel groter aantal projecten om de Brabantse Peel klimaatbestendig te maken. Sommige van deze projecten ontvangen een subsidie van het Rijk, zoals de Borretstraat en Jan van Amstelstraat in de Presidentenbuurt in Gemert. De regionale uitvoeringsagenda bestaat uit een beschrijving van het landelijke en regionale beleid voor klimaatadaptatie en een beschrijving van de 21 geselecteerde projecten.

Artikelen die met duurzaamheid te maken hebben

 • Lever het in bij de GRIP-wagen!

  Gemeente Gemert-Bakel start dit najaar met een pilot van de GRIP-wagen. GRIP staat voor GRondstoffen InleverPunt, dit is een mobiele milieustraat waar je kleine hoeveelheden grof huishoudelijk afval in kunt leveren.

 • Gemert-Bakel isoleert!

  Wist je al dat je vanaf 2 september subsidie aan kunt vragen voor het isoleren van je woning? Je komt in aanmerking voor de subsidie als: 👉 Je een koopwoning met een maximale WOZ-waarde van €429.300 én energielabel D, E, F of G of nog 2 te isoleren bouwdelen hebt. 👉 En je eigenaar en bewoner bent van de koopwoning.

 • Vanaf 29 juli Nieuwstraat in Gemert autoluw

  Het centrum van Gemert willen we aantrekkelijker maken door samen te zorgen voor nog meer sfeer, beleving en comfort. Om helder in beeld te krijgen of het weren van gemotoriseerd verkeer in het winkelgebied hieraan kan bijdragen, is besloten een pilot te houden voor de duur van één jaar.

 • De Beweegtuin: een plek om te bewegen en te ontmoeten

  Op maandagochtend 1 juli bezocht wethouder Wilmie Steeghs de beweeggroep die wekelijks actief is in de beweegtuin achter de Ruijschenbergh in Gemert. Een groeiende groep ouderen komt hier iedere maandagochtend samen voor hun gezondheid, maar vooral ook voor de gezelligheid.

 • Oktoberfest

  Op 5 oktober 2024 wil Fanfare St. Lucia het evenement Oktoberfest organiseren. Hiervoor is op 11 juli 2024 een aanvraag ingediend.

  Wegafsluiting
 • 43e MC Kleppenjagers treffen

  Op 4 tot en met 6 oktober 2024 wil MC De Kleppenjagers het evenement 43e MC Kleppenjagerstreffen organiseren. Hiervoor is op 13 juli 2024 een aanvraag ingediend.

  Wegafsluiting
 • Verwendag 2024

  Op 1 september 2024 wil KadoSjop SYLTO het evenement Verwendag 2024 organiseren. Hiervoor is op 27 februari 2024 een aanvraag ingediend.

  Wegafsluiting
 • Intocht Sinterklaas Gemert

  Op 17 november 2024 wil Stichting Sint Nicolaas Gemert het evenement Intocht Sinterklaas Gemert organiseren. Hiervoor is op 8 juli 2024 een aanvraag ingediend.

  Wegafsluiting
 • Peelrandrit 2024

  Op 27 oktober 2024 wil MC De Peelrijders het evenement Peelrandrit 2024 organiseren. Hiervoor is op 8 juli 2024 een aanvraag ingediend.

  Wegafsluiting
 • Autoluw centrum in Gemert

  Het centrum van Gemert willen we aantrekkelijker maken door samen te zorgen voor nog meer sfeer, beleving en comfort. Om helder in beeld te krijgen of het weren van gemotoriseerd verkeer in het winkelgebied hieraan kan bijdragen, is besloten een pilot te houden voor de duur van één jaar.