Klimaatverandering

logo Onweerstaanbaar Gemert-Bakel

Ons klimaat verandert: langer periodes zonder neerslag, steeds meer hevige regenbuien, hevigere stormen - ook in de zomer en meer dagen met tropische temperaturen. We willen Gemert-Bakel weerbaar maken tegen het veranderende klimaat, oftewel klimaatbestendig. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van meer groen, extra ruimte voor water en aan het opslaan van regenwater, zodat het beschikbaar is tijdens periodes van droogte. Het is onmogelijk om zwaar noodweer, zoals in mei 2019, te voorkomen. Toch is het belangrijk dat iedereen meedoet. Samen kunnen we de gevolgen van de klimaatverandering zo veel als mogelijk beperken. Zo maken we samen Gemert-Bakel onweerstaanbaar.

Wat kun jij doen?

Je tuin klimaatbestendig inrichten

 • Haal de tegels eruit, leg groen erin!
 • Leg je toch enkele tegels neer, kies dan voor tegels die water doorlaten
 • Plant meer bloemen, struiken en bomen en verbouw groenten en fruit
 • Zet een groene erfafscheiding
 • Kies voor een glooiende, in plaats van een vlakke tuin
 • Creëer schaduw met een parasol of zonnedoek
 • Koppel regenwater van het riool af en vang het op in een regenton aan de regenpijp
 • Leg een vijver aan

Je woning klimaatbestendig maken

 • Kies voor een groene gevel of een groen dak
 • Zorg voor schaduw op de gevel en ramen
 • Verbreed de dakgoot en houd deze schoon
 • Bouw je een huis, zorg dan dat de woning hoger ligt dan de tuin
 • Zorg voor meer isolatie in de woning

Stimuleringsregelingen

De gemeente heeft een stimuleringsregeling voor het afkoppelen van regenwater en het aanleggen van een groen dak. Mogelijk kun je hiervan gebruik maken.

Kom je in aanmerking voor een van deze stimuleringsbijdragen? Dan voldoe je in bijna alle gevallen ook aan de subsidievoorwaarden van het waterschap. Kijk voor meer informatie over subsidie klimaatbestendige maatregelen op de website van het Waterschap Aa en Maas.

Wat doen we samen?

Klimaatdialogen

De weg naar een klimaatbestendig Gemert-Bakel moeten we samen inslaan. Daarom gaan we in gesprek en organiseren we in het najaar van 2020 klimaatdialogen met bedrijven, inwoners, maatschappelijke en gezondheidsorganisaties. Tijdens deze dialogen bespreken we de uitkomsten van de stresstest en de gevolgen van extreem weer. Daarnaast denken we na over maatregelen om de kwetsbaarheden te verkleinen. De informatie en ideeën die we ophalen tijdens de klimaatdialogen, werken we uit in actiepunten voor een uitvoeringsplan. Ook andere gemeenten, zoals onze buurgemeenten in de Peel, maken zo’n lokale uitvoeringsagenda. Op basis daarvan stelt de provincie Noord-Brabant een regionale uitvoeringsagenda op (zie hieronder).

Wat doet de gemeente?

Klimaatstresstesten

Vanuit het Rijk zijn gemeenten verplicht om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Landelijk is daarom afgesproken dat alle gemeenten, waterschappen en provincies in hun gebied zogenoemde stresstesten uitvoeren. In een stresstest wordt de ‘stress’ van extreem weer nagebootst met behulp van rekenmodellen, satellietbeelden en andere gegevens. In 2019 is voor Gemert-Bakel in samenwerking met de Peelgemeenten onderzocht welke zwakke plekken in onze gemeente een rol spelen bij het ontstaan van hittestress, droogte, wateroverlast en overstroming.

Dankzij de stresstest weten we welke gevolgen van extreem weer we kunnen verwachten in Gemert-Bakel. Zo zal water op straat vaker voor komen. Enerzijds omdat er meer water in een kortere periode valt, anderzijds omdat we in Gemert-Bakel veel verharding hebben. Ook kan in sommige situaties het water binnen lopen in huizen. De beken in Gemert-Bakel kunnen buiten hun oevers treden maar door langere periode van droogt ook vaker droog komen te staan.

Als het gaat om hitte gaan we van 7 (nu in 2019) naar meer dan 18 dagen waarbij de temperatuur oploopt tot meer dan 30ºC. Ook het aantal tropische nachten boven de 20ºC, stijgt. De hitte zorgt in het centrum én op alle bedrijventerreinen in Gemert-Bakel voor hittestress. De extreme hitte en langere periodes zonder neerslag heeft ook droogte als gevolg. In stedelijk gebied hebben vooral bomen in verharding hier last van en zullen kleine waterpartijen steeds vaker droogvallen; in het buitengebied hebben onze (agrarische) ondernemers hier last van omdat dit kan leiden tot gewasderving.

Regionale uitvoeringsagenda

Om een beeld te geven van de soort projecten die de Peelgemeenten (Helmond, Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Someren), waterschap Aa en Maas en drinkwaterbedrijf Brabant Water uitvoeren, is een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2021-2027 opgesteld. Hierin staat een selectie van een veel groter aantal projecten om de Brabantse Peel klimaatbestendig te maken. Sommige van deze projecten ontvangen een subsidie van het Rijk, zoals de Borretstraat en Jan van Amstelstraat in de Presidentenbuurt in Gemert. De regionale uitvoeringsagenda bestaat uit een beschrijving van het landelijke en regionale beleid voor klimaatadaptatie en een beschrijving van de 21 geselecteerde projecten.

Artikelen die met duurzaamheid te maken hebben

 • Burendag Buurtvereniging De Zuidrand

  Op 24 september 2022 wil Buurtvereniging De Zuidrand het evenement Burendag 2022 organiseren. Hiervoor is op 14 september 2022 een melding ingediend en op 14 september 2022 toestemming verleend voor dit vergunningsvrij evenement.

  decoratieve afbeelding
 • BBQ Sint Joris Gilde Gemert

  Op 17 september 2022 wil Sint Jorisgilde Gemert het evenement BBQ Sint Jorisgilde Gemert organiseren. Hiervoor is op 6 september 2022 een melding ingediend en op 7 september 2022 toestemming verleend voor dit vergunningsvrij evenement.

  decoratieve afbeelding
 • Bruiloft

  Op 14 oktober 2022 wil DGM G het evenement Bruiloft organiseren. Hiervoor is op 14 september 2022 een melding ingediend en op 15 september 2022 toestemming verleend voor dit vergunningsvrij evenement.

  decoratieve afbeelding
 • Burendag 2022 Buurtvereniging Heidebloempjes

  Op 24 september 2022 wil Buurtvereniging Heidebloempjes het evenement Burendag 2022 organiseren. Hiervoor is op 7 september 2022 een melding gedaan en op 12 september 2022 toestemming verleend voor dit vergunningsvrij evenement.

  decoratieve afbeelding
 • 110 jarig bestaan VV Gemert

  Op 12 tot en met 16 oktober 2022 wil VV Gemert het evenement 110 jarig bestaan VV Gemert organiseren. Hiervoor is op 6 september 2022 vergunning aangevraagd en op 23 september 2022 vergunning verleend.

  decoratieve afbeelding
 • Carnavalsoptocht K.s. De Bergkneuters Handel 2023

  Op 20 februari 2023 wil K.s. de Bergkneuters Handel het evenement Carnavalsoptocht K.s. de Bergkneuters Handel 2023 organiseren. Hiervoor is een aanvraag ingediend en op 26 september 2022 vergunning verleend.

  decoratieve afbeelding
 • Intocht Sinterklaas De Rips

  Op 27 november 2022 wil Oranje Comite De Rips het evenement Intocht Sinterklaas De Rips organiseren. Hiervoor is op 19 september 2022 een melding ingediend en op 21 september 2022 toestemming verleend voor dit vergunningsvrij evenement.

  decoratieve afbeelding
 • Intocht Sinterklaas Bakel

  Op 13 november 2022 wil Sint Nicolaas Comite Bakel het evenement Intocht Sinterklaas Bakel organiseren. Hiervoor is op 21 september 2022 vergunning aangevraagd en op 22 september 2022 vergunning verleend.

  decoratieve afbeelding
 • Kerstevent Gemert

  Op 18 december 2022 wil Ondernemersvereniging Gemert het evenement Kerstevent Gemert organiseren. Hiervoor is op 21 september 2022 een aanvraag ingediend.

  decoratieve afbeelding
 • In oktober gratis compost op de milieustraat

  Als inwoner van gemeente Gemert-Bakel kun je in de maand oktober gratis compost ophalen bij de milieustraat, gelegen aan de Leije 7 in Gemert-Bakel. Met deze actie bedankt de gemeente jou voor je inspanning om organisch afval gescheiden aan te leveren.

  decoratieve afbeelding