Waar komen zonnevelden en windmolens in onze gemeente?

Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig. Het heeft te maken met het plan Regionale EnergieStrategie (RES).

Als gemeente hebben we onze bijdrage geleverd aan de concept Regionale EnergieStrategie (RES). In dat plan, opgesteld met de Metropoolregio Eindhoven, staan onder andere de zoekgebieden voor grootschalige opwek van energie. Alle informatie hierover is terug te vinden via energieregiomre.nl.

Daarnaast heeft de gemeenteraad de afwegingskaders zonnevelden in juli 2020 vastgesteld, waarmee het nu al mogelijk is een aantal zonnevelden te realiseren. Uiteraard onder voorwaarden. PDFAfwegingskader Zonnevelden vastgesteldPDF20210426 DEFINITIEF RAPPORT potentie zonneladder.pdf

Raadpleging inwoners
Draagvlak voor grootschalige energieopwek onder de inwoners is belangrijk. We waarderen de inzet en betrokkenheid vanuit de dorpen dan ook enorm. Tijdens webinars op 29 maart en op 7 april is met inwoners gesproken over de voorgenomen zoekgebieden voor windmolens en zonnevelden (meer informatie hierover lees je verderop op deze pagina). Daarnaast heeft de gemeente een enquete uitgezet. Deze is door meer dan 400 inwoners ingevuld. Hierin hebben zij aangegeven wat zij belangrijk vinden om mee te wegen bij de aanwijzing van gebieden. En welke randvoorwaarden belangrijk zijn als er windmolens en zonnevelden komen.We bedanken iedereen die een reactie heeft gegeven!

De resultaten van de enquête vind je hier:

PDFSamenvatting resultaten raadpleging zonnevelden en windmolens.pdf
PDFRaadpleging samenvatting open vragen.pdf

Webinar 7 april 2021
Uit onderzoek komt een aantal zoekgebieden rond De Rips en Elsendorp die het meest kansrijk zijn voor zonnevelden en windmolens. Op woensdagavond 7 april organiseerden we een webinar voor alle inwoners om hierover met hen van gedachten te wisselen. Hoe kijken onze inwoners aan tegen deze zoekgebieden en het idee om zonnevelden en windmolens te realiseren op grondgebied van Gemert-Bakel?

Via onderstaande link kun je het webinar terugkijken. Ook de presentatie en een overzicht van alle vragen met antwoorden zijn bijgevoegd. 

https://youtu.be/lxl2cXg06C8

PDF20210407 presentatie bewonerssessie 7 april 2021.pdf

PDF210416 Vragen en antwoorden nieuw.pdf
 

Webinar 29 maart 2021 - De Rips
Uit onderzoek komt een aantal zoekgebieden rond De Rips en Elsendorp die het meest kansrijk zijn voor zonnevelden en windmolens. Op maandagavond 19 maart praatten we de inwoners van De Rips hierover bij tijdens een webinar. En haalden we op hoe inwoners van De Rips aankijken tegen deze zoekgebieden en het idee om zonnevelden en windmolens te realiseren op grondgebied van Gemert-Bakel.

Terugkijken kan via onderstaande link. Ook de presentatie en alle vragen met antwoorden vanuit de gemeenten zijn bijgevoegd.

https://youtu.be/jvFHQCThd_Q
 

PDF20210329 Presentatie bewonerssessie De Rips 29 maart.pdf
PDF20210204 Vragen en antwoorden.pdf
PDF20210402 Aanpak zon en wind in Gemert-Bakel.pdf


Webinar 26 oktober 2020
Op maandag 26 oktober 2020 organiseerde de gemeente een webinar om inwoners te informeren over de toekomstige zonnevelden en windmolens die mogelijk op grondgebied van Gemert-Bakel komen. Terugkijken kan via de link hieronder. Ook de presentatie en alle gestelde vragen met antwoorden vanuit de gemeenten zijn bijgevoegd.

https://youtu.be/XqQsvV_1EUs
 

PDF20201026 presentatie webinar 26 oktober 2020.pdf

PDF201030 Vragen-antwoorden Webinar Zon en wind 26 okt 2020.pdf