College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid uit dat (op hoofdlijnen) door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarover legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad.

Het college van Gemert-Bakel bestaat uit de burgemeester, vier wethouders en de gemeentesecretaris. De secretaris ondersteunt het college in zijn werkzaamheden. De burgemeester is voorzitter van zowel het college als de gemeenteraad.

Wilt u een besluitenlijst inzien? Of meer weten over de portefeuilles van de burgemeester en wethouders?

Op deze pagina vindt u hier meer informatie over. Net als de begroting, declaraties B&W en spreekuur van het college. Iedere week wordt een actuele besluitenlijst gepubliceerd waarin de besluiten van het college B&W staan.

Begroting 2023 Uitgaven
Uitgave aan Bedragen x miljoen €
Bestuur en ondersteuning 14,5
Economie 3,6
Onderwijs 4,3
Sociaal domein 33,5
Sport, cultuur en recreatie 8,5
Veiligheid 2,9
Verkeer en vervoer 5,0
Volksgezondheid en milieu 9,6
Volkshuisvesting, leefomgeving en plattelandsontwikkeling 8,1
Totaal 90
Begroting 2023 Inkomsten
Inkomsten uit Bedragen x miljoen €
Rijksuitkeringen 64,4
OZB 9,4
Overige belastingen, leges en heffingen 7,9
Verkopen in grondexploitaties 5,5
Overig 4,3
Totaal 91,5
Woonlasten op basis van een WOZ waarde van € 375.000,-
Soort woonlast Bedrag  €
OZB eigenaar 460
Rioolheffing 210
Afvalstoffenheffing 250
Totaal 920