College van B&W

Groepsfoto college van Burgemeester en Wethouders

College van B&W. Van links naar rechts: gemeentesecretaris Giovanni Wouters, wethouder Wilmie Steeghs, wethouder Hanneke Coppens, burgemeester Michiel van Veen, wethouder Willeke van Zeeland en wethouder Martien Bankers.

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid uit dat (op hoofdlijnen) door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarover legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad.

Het college van Gemert-Bakel bestaat uit de burgemeester, vier wethouders en de gemeentesecretaris. De secretaris ondersteunt het college in zijn werkzaamheden. De burgemeester is voorzitter van zowel het college als de gemeenteraad.

Wilt u een besluitenlijst inzien? Of meer weten over de portefeuilles van de burgemeester en wethouders?

Op deze pagina vindt u hier meer informatie over. Net als de begroting, declaraties B&W en spreekuur van het college. Iedere week wordt een actuele besluitenlijst gepubliceerd waarin de besluiten van het college B&W staan.