default iconKijk in de Wijk

In 2022 organiseert de gemeente wijkschouwen onder de noemer ‘Kijk in de Wijk’. Samen met inwoners trekken we de wijken in om te kijken naar plekken in de openbare ruimte die interessant zijn, bijvoorbeeld omdat er iets verbeterd kan worden of omdat ze juist al een succes zijn. Het gaat in deze ontmoetingen niet om individuele meldingen, maar primair om onderwerpen die een hele (of groot deel van de) wijk aangaan.

In contact

We gaan met inwoners in gesprek, zodat we kunnen horen wat er speelt en we vanuit de gemeente tegelijkertijd uitleg kunnen geven over bestaand beleid en lopende projecten. De ‘Kijk in de Wijk’ biedt de kans om grotere, complexere onderwerpen of situaties waar niet meteen een kant-en-klare oplossing voor klaarligt ter plekke gezamenlijk te bespreken en aanschouwen. De ‘Kijk in de Wijk’ is niet bedoeld om individuele meldingen op te halen. Hiervoor kunnen inwoners via de reguliere ingangen, zoals de MOR-melding, bij de gemeente terecht.

Maatschappelijke thema’s

De onderwerpen op de agenda zijn thema’s die het hele dorp aangaan, zoals leefbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid van de buurt. De onderwerpen bepalen we samen met de inwoners.

Planning

Voor dit jaar zijn alle 'Kijk in de Wijk' wandelingen geweest. Wanneer meer informatie bekend is over een eventueel vervolg, dan laten we dat uiteraard weten.